Dopisy

Aktivace, integrace, vyzarovani.pdf (60507)
role strachu v zivote.pdf (52,9 kB)
Žijeme ve světě, který se neustále mění. Jakmile si uděláme záměr propojit se s podstatou své duše – život si najde cesty jak nám ukázat všechny oblasti, které potřebují, abychom na nich zapracovali. Emocionální vazby nás vrhají jedním a pak druhým směrem. Ptáme se: „Kdo jsem? Jaký je smysl mého...
VQ - květen2013.pdf (100,8 kB)
Vytváření vaší vize pro váš život může znít jako povrchní a výstřední plýtvání časem. Ale není tomu tak. Vytvoření působivé vize pro život, který si přejete, je vlastně jedna z nejefektivnějších strategií k dosažení vysněného života. Možná nejlepší způsob, jak se podívat na svojí životní vizi jako...
Jorge dopis_leden2013.pdf (60,5 kB)
VisionQuest - modlitebni vacky.pdf (496 kB)
Jakmile se účastníci zavážou, že podstoupí Vision Quest, budou požádáni, aby napsali Dopis o Záměru Velkému Duchu. Dopis by měl obsahovat odstavec (přibližně) o každé z následujících oblastí. Nemusí toho být hodně, cokoliv vzejde ze srdce, ať napíší. Tento dopis se odevzdá ohni, zatímco budou...
vliv astralu.pdf (71,5 kB)
1 | 2 >>

Berenika

Obrazy@berenikaart.cz 

Kontakt